Google Apps Script - SOAP Client - Allegro WebAPI

Google Apps Script - SOAP Client - Allegro WebAPI

Przykład jak można komunikować się z Web Service (Allegro WebAPI) przez SOAP, a to wszystko w kilkuset linijkach kodu w Google Apps Script.

Wstęp

Post obejmuje jedynie kwestie Google Apps Script, dodatkowo będziemy działać “na żywca” (bez biblioteki, klienta czy innego narzędzia które nam pomoże w komunikacji), więc potrzebna jest wiedza jak działa protokół SOAP.

Upewnij się, że przeczytałeś mój poprzedni post wprowadzający w temat obsługi WebAPI Allegro:

Podstawy obsługi Web API Allegro.pl - Web Services i moduł suds-jurko w Pythonie

Przykład napisany w Pythonie, ale głównie chodzi o to abyś wiedział jak wygenerować klucz WebApi, jak przebiega proces uwierzytelniania oraz miał obycie z podstawami obsługi protokołu SOAP.

Musisz również wiedzieć jak tworzyć skrypty w GAS - opisywałem podstawy w tym poście:

Google Apps Script - Wprowadzenie

Zakładam, że wiesz czym są API, Web service, protokół HTTP, Request, Response, XML oraz znasz podstawy JavaScript i wiesz czym jest Google Apps Script. To podstawy bez których niestety nie będziesz w stanie zrozumieć koncepcji zaprezentowanej w tym poście - a tłumaczenie ich mogłoby skończyć się nowym tomem książki o SOAP i Usługach sieciowych, zamiast zwięzłego postu o Google Apps Script.

Jeżeli znasz już te zagadnienia, to zapraszam do lektury.

Google Apps Script

Zaczynamy od stworzenia nowego skryptu (poprzednio tworzyliśmy skrypt w obrębie arkusza kalkulacyjnego Google SpreadSheets, teraz skorzystamy w możliwości tworzenia samodzielnych skryptów - jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzężyć skrypt z arkuszem).

Przechodzimy do naszego panelu Google Apps Script i wybieramy w lewym górym rogu + Nowy Skrypt.

Nowy skrypt

Teraz znajdujemy się w edytorze skryptów. To tutaj będziemy pisać naszą integrację z Allegro.

Edytor skryptu

XmlService

GAS oferuje szereg gotowych serwisów, które posiadają pewne funkcje. Do pracy z formatem XML wykorzystamy XmlService.

Posłuży nam on do stworzenia odpowiedniego zapytania, czyli dokumentu SOAP. Jak wspomniałem wcześniej, taki request zdefiniowany jest określoną strukturą, która musi zawierać obowiązkowe dla niej znaczniki.

Zacznijmy więc od stworzenia “pustego” dokumentu SOAP - potraktuj to jak przygotowanie pustej koperty na wiadomość.

var soapIn = XmlService.parse('<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://webapi.allegro.pl/service.php"></SOAP-ENV:Envelope>');

Jak widzisz, nasza “koperta” definiuje jakieś xmlns, są to definicje przestrzeni nazw (ang. namespace, skrót: ns) - jest to trochę rozbudowany temat, więc na obecną chwilę zaufaj mi, że tak musi być.

Skoro jest koperta to i musimy napisać wiadomość, którą chcemy wysłać. W tym celu stworzymy “ciało” naszego request’a, czyli element Body, będzie to taki list który włożymy do koperty.

// Pobieramy root node naszej koperty
var soapEnv = soapIn.getRootElement();
// Pobieramy jej namespace oznaczony jako 'SOAP-ENV'
var soapNS = soapEnv.getNamespace("SOAP-ENV");

// Tworzymy zgodne Body w przestrzeni nazw SOAP-ENV
var soapBody = XmlService.createElement("Body", soapNS);

Teraz nasz dokument SOAP (przypisany do zmiennej soapIn) będzie wyglądać tak:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://webapi.allegro.pl/service.php">
 <SOAP-ENV:Body>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Jak widać pojawił się znacznik Body. Skoro mamy nasz przysłowiowy list, warto by napisać kilka miłych słów dla odbiorcy, np. z prośbą o informację zwrotną z wartością klucza wersji (niezbędny do używania WebAPI).

W tym celu, mamy do dyspozycji metodę doQueryAllSysStatus, aby się do niej odwołać, w Body przekażemy niezbędne dane do jej wywołania.

Teraz przyda się nam umiejętność odczytywania (dosłownie czytania, nie że parsowania czy coś) pliku WSDL, bo w nim zawarte są opisy metod, do których należy się odwołać.

Chcąc odwołać się do doQueryAllSysStatus musimy przesłać strukturę DoQueryAllSysStatusRequest i dane które powinna zawierać, natomiast odbierać będziemy doQueryAllSysStatusResponse

(to wszystko znajdziemy w WSDL - możemy go otworzyć w zwykłej przeglądarce internetowej i przy pomocy CTRL+F szukać)

// namespace WebApi Allegro zdefiniowany wcześniej w kopercie
var apiNS = soapEnv.getNamespace("ns1");

// Tworzymy nowy element zgodnie z dokumentacją
var methodElement = XmlService.createElement('DoQueryAllSysStatusRequest', apiNS);

// Niezbędne dane, które dołączymy w elemencie 'DoQueryAllSysStatusRequest'
var countryIdElement = XmlService.createElement('countryId', apiNS).setText(1);
var webapiKey = XmlService.createElement('webapiKey', apiNS).setText('<nasz_webapi_key>');

// Wypełniamy nasz element zdefiniowanymi danymi
methodElement.addContent(countryIdElement);
methodElement.addContent(webapiKey);

// Wypełniamy ciało naszym elementem
soapBody.addContent(methodElement);
// Pakujemy całość do koperty
soapEnv.addContent(soapBody);

W ten oto sposób napisaliśmy “list” i wsadziliśmy go do “koperty”, to znaczy wypełniliśmy strukturę danymi. Teraz zostało nam jeszcze zaadresować naszą wiadomość i ją wysłać.

UrlFetchApp

Kolejnym serwisem Google Apps Script którego potrzebujemy, jest UrlFetchApp, służy on do obsługi protokołu HTTP.

Posłuży on do wysłania naszego “listu” na odpowiedni adres i odebrania odpowiedzi.

// Opcje dla metody fetch, definiujemy tutaj metodę (POST), typ contentu, i co wysyłamy
var options = {
	"method" : "post",
	"contentType" : "text/xml; charset=utf-8",
	"payload" : XmlService.getRawFormat().format(soapIn),
	"muteHttpExceptions" : true
};

// Teraz odwołujemy się do serwisu WebAPI na jego adres
// i dołączamy powyżej zdefiniowane opcje
var soapCall= UrlFetchApp.fetch("https://webapi.allegro.pl/service.php", options);

// Możemy wypisać co zwróciło nam API
Logger.log(soapCall);

Uruchamiamy skrypt

Cały skrypt powinien wyglądać mniej więcej tak:

function myFunction() {
 var soapIn = XmlService.parse('<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://webapi.allegro.pl/service.php"></SOAP-ENV:Envelope>');
 // Pobieramy root node naszej koperty
 var soapEnv = soapIn.getRootElement();
 // Pobieramy jej namespace oznaczony jako 'SOAP-ENV'
 var soapNS = soapEnv.getNamespace("SOAP-ENV");

 // Tworzymy zgodne Body w przestrzeni nazw SOAP-ENV
 var soapBody = XmlService.createElement("Body", soapNS);
 // namespace WebApi Allegro zdefiniowany wcześniej w kopercie
 var apiNS = soapEnv.getNamespace("ns1");
 
 // Tworzymy nowy element zgodnie z dokumentacją
 var methodElement = XmlService.createElement('DoQueryAllSysStatusRequest', apiNS);
 
 // Niezbędne dane, które dołączymy w elemencie 'DoQueryAllSysStatusRequest'
 var countryIdElement = XmlService.createElement('countryId', apiNS).setText(1);
 var webapiKey = XmlService.createElement('webapiKey', apiNS).setText('xxxx');
 
 // Wypełniamy nasz element zdefiniowanymi danymi
 methodElement.addContent(countryIdElement);
 methodElement.addContent(webapiKey);
 
 // Wypełniamy ciało naszym elementem
 soapBody.addContent(methodElement);
 // Pakujemy całość do koperty
 soapEnv.addContent(soapBody);
 
 // Do podglądu wysyłanego requesta
 Logger.log(XmlService.getRawFormat().format(soapIn));
 
 // Opcje dla metody fetch, definiujemy tutaj metodę ('POST'), typ contentu, i co wysyłamy
 var options = {
  "method" : "post",
  "contentType" : "text/xml; charset=utf-8",
  "payload" : XmlService.getRawFormat().format(soapIn),
  "muteHttpExceptions" : true
 };
 
 // Teraz odwołujemy się do serwisu WebAPI na jego adres
 // i dołączamy powyżej zdefiniowane opcje
 var soapCall= UrlFetchApp.fetch("https://webapi.allegro.pl/service.php", options);
 
 // Możemy wypisać co zwróciło nam API
 Logger.log(soapCall);
}

Teraz wystarczy go uruchomić, udzielić uprawnień i sprawdzić Dziennik (Log).

Uruchomienie skryptu

Poprawnie zwrócony response powinien wyglądać tak:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://webapi.allegro.pl/service.php">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:doQueryAllSysStatusResponse>
   <ns1:sysCountryStatus>
    <ns1:item>
     <ns1:countryId>1</ns1:countryId>
     <ns1:programVersion>1.0</ns1:programVersion>
     <ns1:catsVersion>1.8.1</ns1:catsVersion>
     <ns1:apiVersion>1.0</ns1:apiVersion>
     <ns1:attribVersion>1.0</ns1:attribVersion>
     <ns1:formSellVersion>1.17.25</ns1:formSellVersion>
     <ns1:siteVersion>1.0</ns1:siteVersion>
     <ns1:verKey>1531858541</ns1:verKey>
    </ns1:item>
   </ns1:sysCountryStatus>
  </ns1:doQueryAllSysStatusResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Skrypt z Logowaniem

Umieszam kod bardziej rozbudowanej wersji skryptu, którą można realnie wykorzystać do integracji WebApi Allegro przez SOAP z Google Apps Script.

Posiada możliwość logowania się (uwierzytelniania sesji), oraz bardziej rozbudowane mechanizmy parsowania XML. Niestety, jest to tylko proof-of-concept z powodu problemów, które są nie do przeskoczenia, ale można się pobawić.

GitHub: https://github.com/chawel/gas-allegrowebapi

Podsumowanie

Cały skrypt jak już wspomniałem, to tylko “pokazówka” możliwości GAS i chyba niezbyt trafnie wybrałem WebAPI Allegro na ten przykład. Dlaczego? Z dwóch powodów:

 1. Allegro zapowiedziało rozpoczęcie procesu “wygaszania” WebAPI i przeniesienia całej funkcjonalności do REST API
 2. WebAPI posiada dość osobliwe zabezpieczenie, IP z którego uzyskano sessionId musi być stałe jeżeli chodzi o dalsze używanie zasobów API. Niestety Google nie oferuje statycznego adresu IP dla swoich usług, więc często już podczas uwierzytelnienia, nasz sessionId jest bezużyteczny, ponieważ Google przeniosło nas na inny serwer (a co za tym idzie wysyłamy requesty z nowego adresu IP). Więcej o tym zabezpieczeniu: https://allegro.pl/webapi/faq.php#faq_5

Niemniej jednak, blog prowadzę z myślą o osobach zajmujących się sprzedażą internetową, a pierwsze API obługującym SOAP które przyszło mi do głowy było właśnie WebAPI Allegro. Opisane tutaj metody pracy GAS z SOAP i formatem XML są uniwersalne, więc swobodnie można na podstawie tej instrukcji zbudować integrację z innym WS. Już niedługo - kolejna część a w niej opis jak połączyć REST API z Google SpreadSheets!

Paweł Chaniewski

Paweł Chaniewski
"Im mniej nużącej pracy manualnej tym lepiej, zwłaszcza kiedy musimy sami prowadzić sklep internetowy". Autor bloga cwsi.pl o tematyce automatyzacji w dziedzinie e-commerce. Entuzjasta języków skryptowych (szczególnie Python).

Windows automatyczne uruchamianie programów, czyli harmonogram zadań cyklicznych

Jak ustalić automatyczne uruchamianie programów lub innych zadań w systemie Windows - Task scheduler Czytaj dalej