Skrypt do łączenia wielu zdjęć w jedno (Galeria Grid)

Skrypt do łączenia wielu zdjęć w jedno (Galeria Grid)

Pierwszy wpis z serii gotowy skrypt do automatyzacji konkretnej czynności. Ten, pomaga generować “miniatury”, łącząc obrazy wielu przedmiotów na jednym “płótnie” (tak będę nazywał obszar obrazu naszej galerii). Pomocne dla osób, które chcą umieścić na aukcji, karcie produktu, zdjęcie poglądowe wszystkich wariantów (np. wielu kolorów, wzorów).

Plan działania

Skrypty są idealne do realizowania określonych zadań, a więc musimy określić co konkretnie potrzebujemy zautomatyzować.

Zadania:

 1. Zebranie informacji o wszystkich obrazkach (ilość i wymiary)
 2. Ustalenie optymalnych wymiarów miniatury na płótnie, uwzględniając
  • Ilość wszystkich obrazków
  • Ilość obrazków w jednej linii
  • Szerokość płótna
 3. Modyfikacja obrazka i wklejenie go na płótno
  • Dla każdego obrazka
 4. Zapis wyniku do pliku (w tym przypadku PNG)

Skrypt

Ważne! Każdy skrypt piszę w najnowszej wersji Python (3.5 i wyżej).

Potrzebować będziemy następujące biblioteki:

import os
from PIL import Image
from math import ceil

Ad. 1

Funkcja zbiera informacje o plikach w podanym folderze. Buduje “słownik” (dict) który użyjemy aby zachować informacje o ilości plików oraz ich wymiarach.

def get_images_info(path):
  images = {}
  for root, dirs, files in os.walk(path):
    for name in files:
      if os.path.isfile(os.path.join(path, name)):
        with Image.open(os.path.join(root, name)) as temp_img:
          images[name] = temp_img.size

  return images

Przykład co zwraca funkcja:

{'koszulka-czarna.jpg': (600, 600), 'main.png': (760, 376), 'koszulka-meska-oliwkowa.jpg': (308, 308), 'koszulka-oliwkowa.jpg': (308, 308), 'koszulka-oliwkowa (copy).jpg': (308, 308), 'koszulka-czarna (copy).jpg': (600, 600), 'koszulka-meska-oliwkowa (copy).jpg': (308, 308)}

Ad. 2

Korzystając z informacji z punktu 1, możemy wyliczyć średnie (optymalne) wymiary dla obszaru jednego obrazka na płótnie. Najlepiej kiedy obrazki nie odbiegają znacząco wymiarami od siebie (przykład kłopotliwego zestawu: 64x64, 1200x3000, 800x12000).

def get_standard_size(size_list):
  count = len(size_list)
  standard_x = 0
  standard_y = 0

  for size in size_list:
    standard_x += size[0]
    standard_y += size[1]
  else:
    standard_x = standard_x / count
    standard_y = standard_y / count

  return standard_x, standard_y

Pozostałe potrzebne dane wczytamy “po drodze”

Ad. 3

Czas na główną funkcję, która zrobi robotę.

Funkcja pomocnicza, do wczytywania obrazków:

def open_image(file_path):
  with Image.open(file_path) as current_image:
    temp_img = current_image.copy()

  return temp_img

Danie główne:

def merge_images(path, canvas_width=760, in_row=5, output_file="main.png"):
  img_dict = get_images_info(path)

  if not img_dict:
    raise BaseException("Couldn't gather information about images!")

  img_count = len(img_dict.keys())

  standard_size = get_standard_size(img_dict.values())

  space_between = 2

  thumb_offset_y = 0
  thumb_offset_x = 0

  img_index = 0
  temp_img_index = 0

  if img_count < in_row:
    thumb_x = int(canvas_width / img_count - space_between)
    width_percent = (float(thumb_x) / float(standard_size[0]))
    thumb_y = int((float(standard_size[1]) * float(width_percent)))
    canvas_height = thumb_y + space_between
  else:
    thumb_x = int(canvas_width / in_row - space_between)
    width_percent = (float(thumb_x) / float(standard_size[0]))
    thumb_y = int((float(standard_size[1]) * float(width_percent)))
    canvas_height = int(ceil(img_count / in_row) * thumb_y)

  main_img = Image.new('RGB', (canvas_width, canvas_height), (255, 255, 255, 255))

  for img_filename in img_dict.keys():
    original_img = open_image(os.path.join(path, img_filename))

    thumb_img = original_img.resize((thumb_x, thumb_y), Image.ANTIALIAS)

    if img_index >= in_row:
      thumb_offset_y += thumb_y + space_between
      thumb_offset_x = 0
      temp_img_index += img_index
      images_left = img_count - temp_img_index

      if (img_count - temp_img_index) < in_row:
        thumb_offset_x = ((canvas_width - (2*space_between)) - (images_left * thumb_x)) / 2

      img_index = 0

    offset = (int(thumb_offset_x), int(thumb_offset_y))
    main_img.paste(thumb_img, offset)

    img_index += 1
    thumb_offset_x += thumb_x + space_between

  main_img.save(os.path.join(path, output_file), "PNG")
  main_img.close()

Dobra, time out, spróbuję trochę wyjaśnić co się dzieje na górze.

# dla ułatwienia, tylko podanie ścieżki jest wymagane, reszta argumentów jest opcjonalna
# i posiada przypisane wartości domyślne
def merge_images(path, canvas_width=760, in_row=5, output_file="main.png"):
  # używamy naszej funkcji aby zebrac informację o wszystkich obrazkach w podanej ścieżce
  img_dict = get_images_info(path)

  # małe zabezpieczenie na wypadek gdyby nie udało się wczytać informacji o plikach 
  # (np brak plików w podanej ścieżce)
  if not img_dict:
    raise BaseException("Couldn't gather information about images!")

  # ilość obrazków
  img_count = len(img_dict.keys())

  # nasza funkcja przyjmuje listę, więc korzystamy z values()
  # które zwraca nam wartości danego słownika w formie listy
  # czyli wszystkie wartości rozmiarów [(x, y), ..., (x, y)]
  standard_size = get_standard_size(img_dict.values())

  # zmienna która określa odstęp między powierzchniami dla każdego obrazka na płótnie
  space_between = 2

  # wstępna deklaracja innych zmiennych
  thumb_offset_y = 0
  thumb_offset_x = 0

  img_index = 0
  temp_img_index = 0

W tym miejscu sprawdzamy czy ilość obrazków jest większa niż maksymalna ilość dla jednego rzędu. Jeżeli nie, nie uwzględnimy np. 5 miejsc w rzędzie, ale tyle ile realnie mamy obrazków.

  if img_count < in_row:
    thumb_x = int(canvas_width / img_count - space_between)
    width_percent = (float(thumb_x) / float(standard_size[0]))
    thumb_y = int((float(standard_size[1]) * float(width_percent)))
    canvas_height = thumb_y + space_between
  else:
    thumb_x = int(canvas_width / in_row - space_between)
    width_percent = (float(thumb_x) / float(standard_size[0]))
    thumb_y = int((float(standard_size[1]) * float(width_percent)))
    canvas_height = int(ceil(img_count / in_row) * thumb_y)

Wyposażeni w niezbędne dane, tworzymy obszar galerii, czyli nasze przysłowiowe płótno.

  main_img = Image.new('RGB', (canvas_width, canvas_height), (255, 255, 255, 255))

I konkretna robota, czyli otwieramy kolejne obrazki, zmniejszamy do wielkości obliczonej wcześniej, jeżeli jest to zdjęcie które nie zmieści się już w obecnym rzędzie przenosimy je na następny (pod spodem), wstawiając przy tym pomiędzy każdy obszar wolne miejsce, które zadeklarowaliśmy w zmiennej space_between.

  for img_filename in img_dict.keys():
    original_img = open_image(os.path.join(path, img_filename))

    thumb_img = original_img.resize((thumb_x, thumb_y), Image.ANTIALIAS)

    if img_index >= in_row:
      thumb_offset_y += thumb_y + space_between
      thumb_offset_x = 0
      temp_img_index += img_index
      images_left = img_count - temp_img_index

      if (img_count - temp_img_index) < in_row:
        thumb_offset_x = ((canvas_width - (2*space_between)) - (images_left * thumb_x)) / 2

      img_index = 0

    offset = (int(thumb_offset_x), int(thumb_offset_y))
    main_img.paste(thumb_img, offset)

    img_index += 1
    thumb_offset_x += thumb_x + space_between

Ad. 4

Nie zapominamy o zapisie i zamknięciu pliku

  main_img.save(os.path.join(path, output_file), "PNG")
  main_img.close()

To by było na tyle, cały skrypt z dodatną obsługą parametrów (co by odpalać z konsoli) dostępna na moim GitHub.

GitHub

Paweł Chaniewski

Paweł Chaniewski
"Im mniej nużącej pracy manualnej tym lepiej, zwłaszcza kiedy musimy sami prowadzić sklep internetowy". Autor bloga cwsi.pl o tematyce automatyzacji w dziedzinie e-commerce. Entuzjasta języków skryptowych (szczególnie Python).

Google Apps Script - SOAP Client - Allegro WebAPI

Zaawansowane użycie Google Apps Script, czyli klient dla Web Service Allegro. Czytaj dalej